Prístupové a dochádzkové systémy

Systém kontroly a riadenia vstupov je moderný identifikačnýsystém (ID) využívajúci bezkontaktné identifikátory (kariet) 125 kHz . Je navrhnutý pre zaistenie vstupnej kontroly,evidencii dochádzky a návštevníkov v administratívnych či priemyselných prevádzkach až do počtu 50 000 účastníkov. SKV umožňuje realizovať rozsiahle systémové riešenia v oblasti identifikácie a bezpečnosti, ako pre korporácie, podniky či inštitúcie, tak aj pre malé firmy. Systém SKV je možné rovnako kombinovať s už existujúcimi technológiami, ako sú napr. existujúce identifikačné karty, turnikety alebo iné zariadenia.

Pri riešení rozsiahlych aplikácií je nutné aby bol prístupový systém profesionálny, modulárny, s vysokým užívateľským komfortom a rozsiahlou škálou funkcií. Musí byť vytvorený najnovšou technológiou s pripojením na Ethernet umožňujúci riešiť rozsiahle aplikácie s veľkým počtom vstupov , dochádzkových terminálov, vjazdov a kontrolných bodov, vrátane pripojenia vzdialených lokalít

Prístupové a dochádzkové systémy