Kamerové systémy

Kamerový systém slúži na sledovanie osôb a vozidiel v areály, prípadne na sledovanie situácie v interiéroch.

Kamery majú denné aj nočné videnie s funkciou infračerveného dosvietenia v noci. Dosah kamier v noci je od 15 – 100m. Každá kamera je schopná automaticky rozoznávať pohyb, na čo vie obsluhu akusticky upozorniť a systém samočinne prepne detailné zobrazenie obrazu dotknutej kamery na monitor. Čím zjednoduší sledovanie systému strážnej službe.

V prípade záujmu zákazníka je možne dodať kamery, ktoré majú možnosť optického priblíženia obrazu a elektronicky ovládaného pohybu, takzvané „SPEED-DOME“ kamery.

Obraz z kamerového systému je nahrávaný na digitálne nahrávacie zariadenie (DVR). Na DVR je možné pripojiť 4 až 16 kamier (závisi od typu) a obraz je možné sledovať nielen na monitore inštalovanom pri DVR a ale aj cez internet prostredníctvom web rozhrania DVR, prostredníctvom 3G pripojenia na mobilnom telefóne, poprípade na tzv. SPOT monitoroch, ktoré môžu byť umiestnené na SBS a môže byť povolený len obraz z určitých kamier. Ide o riadený prístup zabezpečený prihlasovacím menom a heslom. Kompresia záznamu využíva technológiu H.264, ktorá zabezpečuje úspornosť miesta na harddisku při zachovaní kvality obrazu.